Men är det inte en EPD?

Nej, Rockfons produkthållbarhetsdeklaration (PSD) är vårt eget unika sätt att berätta historien om våra produkters hållbarhet. De är självdeklarerade dokument som konsoliderar hållbarhetsinformation för var och en av våra produkttyper.

Våra hållbarhetsdeklarationer uppdateras årligen och innehåller allt du behöver veta om produktens bidrag till de viktigaste miljöcertifieringssystemen, tillgängliga miljömärken, certifikat och mycket mer.

People, Humans, Office, Working, Woman

På vilket sätt är detta annorlunda än något annat hållbarhetsdokument du har sett?

Rockfons produkthållbarhetsdeklarationer är "one-stop-shop" för allt som rör hållbarhet och cirkularitet. Du behöver inte besöka flera webbplatser, ladda ner fler dokument eller få hjälp från teknisk support för att få all relevant information.

Hitta dem här
People, Humans, Office, Working,
icon, rockfon, sustainability, building rating schemes

Miljöcertifieringssystem för byggindustrin

Du kommer att kunna se inom vilka kriterier från BREEAM®, LEED, DGNB och WELL den specifika Rockfonprodukten kan bidra och även hur många poäng det kan hjälpa dig att tjäna.

icon, rockfon, sustainability, carbon footprint

Hållbarhetscertifieringar och koldioxidavtryck

Information om vår Cradle to Cradle certifiering, vår tredje parts verifierade EPD (miljövarudeklaration) och koldioxidavtrycket för den specifika produkten, baserat på EPD.

icon, rockfon, sustainability, health and safety

Hälsa och säkerhet med stenull

Information om säkerheten för stenullsfibrer, deras klassificering av anmärkning Q och efterlevnad av REACH-förordningen.

icon, rockfon, sustainability, indoor emissions

Emissionsmärken inomhus och ISO-certifikat

Tillgången på emissonsmärkning inomhus, såsom M1, dansk indeklimamærke, fransk VOC A + / A-klassificering, Blue Angel etc. och tillgången på ISO 14001- och ISO 9001-certifikat för våra produktionsanläggningar.

icon, rockfon, sustainability, circularity

Cirkularitet och material

Information om återvunnet innehåll i den specifika produkten, återvinningsalternativ efter dess livslängd och information om produktens sammansättning.

icon, rockfon, sustainability, corporate reporting

Företagsrapportering och ansvarsfulla inköp

Vår strategi för ansvarsfulla inköp av råvaror, inklusive information om vår uppförandekod, våra leverantörers åtagande samt även vårt företags hållbarhetsrapportering från ROCKWOOL Group, inklusive vår anslutning till FN:s Global Compact och CDP.

Stakeholder, Men, Planning, Building

Har du mer frågor?

Ring eller skriv till oss - vi finns här för att hjälpa till.