Mer buller
0

Ljudnivåerna på sjukhus och vårdinrättningar har dubblats sedan 1972.*

Koncentrationsproblem
0

av sjukvårdspersonalen i Europa upplever koncentrationsproblem på grund av buller.**

Källor
Nedsatt hörsel
0

av narkosläkarna drabbas av hörselnedsättningar.***

Fallstudier