Studerande
0

Över hela världen har 338.000 studenter en mycket bättre inlärningsmiljö tack vare Rockfon.

Mindre energi
0

Upp till 23% mindre energi förbrukas när man installerat innertak från Rockfon.

Hållbarhet betyder också trivsel och välmående

Bra ljud med en bra ljudbild kan förbättra din produktivitet med 50% enligt en studie från Ramboll från 2018. Bullriga skolor gjorde att barn fick lägre poäng på prov, sämre välbefinnande bland lärare och sämre återhämtningstider för patienter på sjukhus.

Vi är stolta över att våra akustiska lösningar redan har hjälpt mer än 338 000 studenter världen över att fokusera och koncentrera sig bättre i skolor och på universitet.

Upplev de stenullens akustiska fördelar och hur andra produktegenskaper kan förbättra din design och inredning
students, laptop, study, studying, university, high shool, multicultural

Frisk luft skärper sinnet

När man inreder ett rum eller en byggnad kan det finnas farhågor om kemiska föroreningar inomhus. Lyckligtvis har våra akustiska produkter de bästa certifieringarna för inomhusmiljöer.

  • Franska VOC A+,
  • Greenguard Gold
  • Finska M1
  • Blue Angel
  • Singapore Green Building Product Certificate
  • Dansk Indeklimamærke

Alla våra akustikprodukter avger betydligt mindre emmisioner än WHO: s riktlinjer för inomhusföroreningar och vårt andra generationens bindemedel avger så lite som tio gånger mindre än WHO: s rekommendationer.

SE - Formaldehyde graph - Sustainability

Släpp in ljuset

 

Ljus är viktigt för vår psykiska och fysiska hälsa och trivsel. Att välja våra akustiska innertak med hög ljusreflektion och hög ljusspridning kan bidra till att få in upp till 11% mer naturligt ljus i rummet, vilket i sig kan innebära besparingar på energikostnader för belysning med upp till 23% per år.

Se hur du kan dra nytta av innertaket för att sprida ljuset längre in i rummet
FI, Helsinki Central Library Oodi, Helsinki, ALA Architects, Leisure, Rockfon Mono Acoustic, TE-edge, 1200x1200, White, Library

Brandmotstånd

När du installerar eller renoverar ett innertak är det viktigt att välja material som inte brinner eller bidrar till brandspridning. Du behöver det motsatta - säkra, robusta material som faktiskt hindrar bränder.

Innertak av stenull har en mycket låg kalorihalt. Detta gör innertaken certifierat obrännbara och kan hindra elden från att sprida sig via innertaket till andra material. I slutändan betyder detta att innertak av stenull kan köpa dyrbar tid när det gäller såväl att släcka en brand som att möjliggöra en säker evakuering.

7sos Video Thumbnail

Hållbara, slitstarka och långsiktiga lösningar

Våra akustiska innertak är robusta lösningar, eftersom de är hållbara, slitstarka och har en jämn prestanda. Stenull är fuktbeständigt, vilket betyder att skivorna aldrig tappar formen eller sin bärkraft ens i fuktiga miljöer. De akustiska egenskaperna bibehålls över tid, så du kan vara säker på att innertaket bidrar till lika bra ljud som den dag det installerades.

Lär dig mer om våra produkters slitstyrka
NO, Lysgården, Trondheim, HUS Arkitekter, Office, Rockfon Multiflex Baffle, 300x2400, White

Byggmaterial som är säkra att hantera och leva med

Hållbar inredning och design handlar lika mycket om människor som om miljön. Det är viktigt att du kan lita på de byggmaterial som du använder varje dag.

Våra akustiska stenullsprodukter är säkra att leva med, säkra att installera och säkra att tillverka.

20190722_RW-RF_ILLUS_000300 Säkerheten för ROCKWOOLs stenullsprodukter har dokumenterats i hundratals vetenskapliga artiklar i mer än 55 år.
20190722_RW-RF_ILLUS_000300 WHO: s internationella byrå för cancerforskning (IARC) undantar stenull från listan över "möjligen cancerframkallande ämnen".
20190722_RW-RF_ILLUS_000300 Våra stenullskärnor är certifierade för att uppfylla anmärkning Q för säkra mineralullsfibrer i EU: s förordning (EG) nr 1272/2008 och direktiv 97/69 / EEG.

 

Installer, installing, ceiling, tiles , Rockfon, Glasses, Gloves, Install, BE, Wijnegem
Våra produkter är certifierade med de striktaste märkningar och standarder i världen, både för formaldehyd och VOC-utsläpp

Magdalini Psarra