Mögel- och bakterieresistenta egenskaper

Mögel lever på fuktiga, organiska ytor. Mögeltillväxt är inte bara fult och skadar det material det växer på, utan mögel kan också ha en negativ hälsoeffekt för människor och kan orsaka hud- och luftvägsinfektioner. (1)

Eftersom våra stenullsprodukter inte är organiska, främjar de inte tillväxten av mögel eller bakterier. Det håller människor säkra och friska. Det behövs inga tillsatser som fungicider eller antimikrobiella medel i vårat kärnmaterial för att få produkterna mögelsersistenta.

Nedböjning? Nej tack!

För vissa akustiska undertak är fukt ett problem eftersom fukt försvagar kärnmaterialets struktur och får dem att sjunka ner och böjas under bärverkssystemen. I extrema fall kan undertaksskivorna till och med ramla ner från bärverket. Detta tenderar att hända i byggnader där rummen ännu inte är temperatur- och luftfuktighetskontrollerade, eller för material som inte är torra.

Valby, Vandkulturhus, Denmark, Valby, 2.000 m2, Nøhr & Sigsgaard A/S, Rambøll, Københavns Kommune, Intern A/S (Head Contractor E. Pihl & Søn A/S), Nibe Fotograferne, White, Sonar, D-edge, 600 x 600 x 20, Rockfon System T24 A/E corrosion resistant, swimming pool

Vattenavvisande undertak och väggskivor

Stenull är ett hydrofobt material, vilket innebär att det stöter bort vatten och inte absorberar fukt. Detta gör våra stenullsundertak inte bara fuktbeständiga, utan också motståndskraftiga mot nedböjning. Även i konstant "våta rum" som kök, toaletter m.m. finns det ingen risk för nedböjning, eftersom skivorna förblir helt formstabila vid upp till 100% relativ luftfuktighet (RH) i temperaturer från 0 till 40 grader.

Detta innebär att våra undertak kan installeras i ett tidigt skede av bygget utan risk att de tappar formen eller ramlar ner. De fuktbeständiga egenskaperna förblir oförändrade över tid och akustikskivorna behåller sin form och sina fysiska egenskaper under hela byggnadens livscykel.

Le Cap swimming pool fitness centre, Rockfon Color-all Charcoal, Ekla A-edge E-edge, leisure

Undertakssystem för speciella användningsområden

Våra korrosionsbeständiga bärverkssystem är utvecklade för att tåla fuktiga och krävande miljöer som simhallar, kök och sanitära områden.

Materialen i Rockfon® System T24 A, E ECR™, är tillverkade av målat galvaniserat stål som uppfyller de högsta kraven på korrosionsbeständighet i klass D enligt EN13964. Infästningar och andra tillbehör tillverkas med samma nivå av korrosionsbeständighet.

DK, Mærsk Tower, C.F. Møller, Education, University, Health, Kitchen, Rockfon Hygienic, A edge, 600x600, white

Andra produktfördelar