Våra varumärken

ROCKWOOL-varumärket registrerades ursprungligen i Danmark som en logotyp år 1936. 1937 följdes den av registreringen av ett ordmärke, en registrering som nu gäller i över 60 länder runt om i världen.

ROCKWOOL-varumärket är en av ROCKWOOL Groups viktigaste tillgångar och skyddas och försvaras därför av oss över hela världen.

Hjälp oss att skydda vårt varumärke genom att följa reglerna nedan:
 • Varumärket ROCKWOOL® måste alltid skrivas med versaler
 • Ordet ROCKWOOL måste alltid följas av ett beskrivande substantiv
 • Till exempel: ROCKWOOL produkter, ROCKWOOL isolering eller ROCKWOOL stenull
 • Skriv alltid hela varumärket ROCKWOOL.
 • Det är aldrig tillåtet att förkorta, förändra eller modifiera det.
 • Ordet ROCKWOOL är inte en allmän term för isolering eller stenull och får inte användas som sådan. Använd istället exempelvis termen ROCKWOOL isolering
 • Första gången du nämner varumärket ROCKWOOL måste du infoga symbolen för registrerat varumärke ®.
 • Företagsnamn har emellertid ingen registreringssymbol.

Huvudsakliga varumärken

ROCKWOOL Groups huvudsakliga varumärken är:

 • ROCKWOOL
 • Rockfon
 • Rockpanel
 • Grodan
 • Lapinus

Dessutom äger ROCKWOOL Group ett stort antal andra varumärken.