Rockfons sköteselanvisning är enkel att fylla i och innehåller den produktdata och andra uppgifter som behövs som dokumentation för avslutade projekt.

Dokumentationen består av:

  • produktspecifikation / rum
  • produktegenskaper
  • montagesätt (datablad och systembeskrivning)
  • råd om rengöring och ev. efterbehandling av våra produkter.

Formatet på produktspecifikationen är skyddat och kan inte ändras men de ljusgrå rutorna är skrivbara. När uppgifterna är inmatade kan det skrivas ut och/eller sparas i datorn.

Tillsammans med produktspecifikationen biläggs datablad över samtliga ingående produkter och systembeskrivning över samtliga ingående montagesystem, vilka finns och kan laddas ner från vårt dokumentbibliotek samt slutligen dokumentet ”Förvaring, hantering, rengöring och efterbehandling”.

Andra hjälpmedel