Motståndskraftiga akustiklösningar med olika slagtålighet

1 januari 1

Byggmaterialens slagtålighet är särskilt viktig i skolor och idrottshallar. Undertak i dessa utrymmen skall kunna tåla tuffa tag, hårt slitage och frekvent demontering.
Slagtåighet hos nedpendlade undertak testas enligt EN 13964 bilaga D, som bedömer det totala undertakssystemet (skivor och bärverkskomponenter). Den definierar tre slagtålighetsklasser:

  • Undertak i klass 1A ska installeras i idrottshallar där det spelas mycket bollsporter.
  • Undertak i klass 2A kan installeras i idrottshallar där risken för bollträffar är låg och utrymmen i skolor där det krävs tåliga material.
  • Undertak i klass 3A kan installeras i rum där undertaken måste uppfylla grundläggande krav för slagtålighet, t.ex.klassrum, korridorer.

Hur går slagtålighetstesten för undertakslösningar till?

Ett slagtålighetstest indikerar ett undertaks förmåga att stå emot bollträffar under normala förhållanden i idrottshallar.
En handboll skjuts 36 ggr mot undertaket; 12 ggr vertikalt och 12 ggr från två olika håll med en vinkel på 60º med olika fart beroende på vilken klass testen utförs för.

  • 16,5 m/s (Klass 1A)
  • 8 m/s (Klass 2A)
  • 4 m/s (Klass 3A)
illustration, impact resistance, test, testing of impact resistance, device shooting handball on ceiling, rockfon

Godkänd bolltest

Efter bolltesten undersöks undertaket. Testen är godkänd om undertakets styrka, funktion och säkerhet inte har påverkats negativt och om undertakets utseende inte har ändrats i någon större grad.
Rockfon Samson och Rockfon Boxer har en förstärkt yta, vilket gör dem, särskilt motståndskraftiga mot mekanisk påverkan.

Rockfon Boxer / Rockfon Samson som monterats i Rockfon system OlympiaPlus A Impact 1A lever upp till de högsta kraven om slagtålighet i Klass 1A, vilket framgår av tabellen ovan.

Slagtåliga vägglösningar

Förutom våra slagtåliga undertakslösningar har vi också slagtåliga vägglösningar.
Rockfon® VertiQ® väggabsorbenter kan monteras i Rockfon® system VertiQ® T24 A Wall och ger då ett slagtåligt system eller i Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall som är en extra slagtålig vägglösning.