Slitstarka egenskaper

Slitstarka material måste bibehålla sin prestanda under lång tid utan underhåll eller regelbundet utbyte. Detta innebär att slitstarka material är en bra investering på flera sätt: de använder färre resurser, skapar mindre avfall och tillverkningens miljöeffekter sprids över en längre tidshorisont. På detta sätt är slitstyrka en viktig aspekt av miljöeffektivitet och hållbar produktion och konsumtion.

Detta gäller allt material som används i byggindustrin - från fundament till undertak. Våra stenullsprodukter är slitstarka och har unika egenskaper inom akustik, brand och fukt. Tack vare detta kan arkitekter förverkliga sina visioner samtidigt som byggnaderna blir kostnadseffektiva för ägarna.

Akustik i toppkvalitet

Våra lösningar ger inte bara fantastisk akustisk prestanda genom ljudabsorption, utan de akustiska egenskaperna förblir desamma över tid, så du kan vara säker på att undertaket låter lika bra som den dagen det installerades.

school, pupils, kids, school children, class room, people, education

Kampen mot mögel och bakterier

En produkt som anses vara mycket hållbar och slitstark måste stå emot mögel, bakterier och korrosion. Eftersom stenull är oorganiskt och ångabsorberande kan våra stenullslösningar "andas" i en byggnad, även i fuktiga utrymmen som toaletter, badrum och kök.

Mountfichet High School , Education, Hygienic, 600x600, A edge

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är en annan viktig faktor vid val av material, eftersom byggmaterial måste vara obrännbara och brandsäkra för att garantera lång hållbarhet. Våra obrännbara undertaksskivor av stenull behåller sitt brandmotstånd över tid, vilket ger extra tid för en säker evakuering vid ev. brand.

article illustration, free pic, unsplash.com, fireman, fire, smoke, oxygen mask

Andra produktfördelar