Vad är en EPD (miljövarudeklaration) och hur skall den användas?

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration) är ett tekniskt dokument som tittar på en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. EPD är resultatet av livscykelbedömningen (LCA).

En EPD (miljövarudeklaration) används till byggcertifieringssystem som LEED®, BREEAM® och DGNB. Den kan också användas för att värdera en produkts miljöprestanda eller till och med jämföra den mot andra alternativ.

Vår Rockfon EPD följer europeiska och internationella standarder (EN 15804, ISO 14025 för EPD, ISO 14040 (del 1 & 2) och ISO 14044).

Illustrative image, engineer, engineering, construction, contractor, blueprint, hardhat, helmet, quality control, plan

Vad är LCA?

Livscykelbedömningen (LCA) kvantifierar den miljöpåverkan, de resurser och den energi som används i en produkts livscykel. Allt från utvinning av råvaror tills den är uttjänt.

LCA är det tillvägagångssätt som du måste följa för att beräkna produkternas bidrag i termer av avfall, energi och miljöpåverkan under hela dess livscykel. Dessa resultat dokumenteras i en EPD (miljövarudeklaration).

Closing the loop - Life Cycle Assessment - Sweden

Vi vet att det är komplicerat!

Du kan göra detta själv eller så kan vi hjälpa dig. Kontakta vår tekniska support. De är utbildade för att kunna det här och hjälper gärna till.

Woman, man, computer, lunch and learn, learning

Var hittar jag Rockfons EPD (miljövarudeklaration)?

Du kan ladda ner vår EPD här, eller så kan du hitta den i tredjepartsdatabaser runt om i världen, t.ex. på IBU i Tyskland, EPD Norge i Norge, INIES i Frankrike och SPOT -databas från UL i Nordamerika.

Contact, help, customer support, learning, technical support