Mer sten
0

Jorden producerar varje år 38.000 gånger mer sten än vi använder i stenullsproduktionen.

Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64% återvunnet innehåll.

Återvinning av stenull
0

163 000 ton stenull återvanns av ROCKWOOL-Gruppen 2020.

En outtömlig råvarukälla

Vulkanisk sten är en outtömlig naturresurs och ett verkligt hållbart val av byggmaterial. Varje år producerar jorden 38 000 gånger mer sten än vad vi använder i hela ROCKWOOL-Gruppen.

Basaltsten upptäcktes på Hawaii i början av 1800-talet och är en naturlig biprodukt av vulkanisk aktivitet, där stenar först smälter och sedan spinns till stenullsfibrer.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akustiska undertak för cirkulär ekonomi

Minimering av det materiella fotavtrycket är nyckeln till ett hållbart sätt att leva, varför våra lösningar följer filosofin "cirkulär ekonomi" att minska, återanvända och återvinna.

Men det är inte allt, vi arbetar också för att förbättra våra möjligheter att upcycla (återvinna) avfall från andra industrier. Detta gör att vi, varje år, tar hand om 1-2 miljarder ton byggavfall som annars skulle hamnat på soptippar.

Exploding Volcano

Återvinning 2.0

 

  • Vi återvinner avfall från andra industrier och ger avfallet ett nytt liv genom att skapa produkter med kommersiellt värde snarare än att bara skicka avfallet till deponi.
  • Vi använder inga knappa resurser som kunde använts av andra industrier.
  • Vi bidrar till den cirkulära ekonomin.

 

Läs mer om Rockfons återvinning
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Ansvarsfull affärsetik

Vi tycker det är viktigt med öppenhet och ansvarsfulla, etiska affärsmetoder. Vi är medlem i FN: s Global Compact och har ett ständigt engagemang för initiativet och dess principer.

Vår uppförandekod beskriver våra förväntningar på våra leverantörer. Vi förväntar oss att de följer nationella och lokala lagar och riktlinjer för sysselsättning, miljö, tillverkningsmetoder och mycket mer.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Säkerhet är vår främsta byggsten

Allt innehåll i våra akustiska undertak screenas regelbundet av bland annat BREEAM Norway A20-listan och REACH-kandidatlistan av en oberoende tredje part (Altox ltd).

Rockfonprodukter uppfyller godkännandelistan -bilaga XIV, restriktionslistan - bilaga XVII och kandidatlistan över ämnen som är mycket bekymrande (SVHC) (juni 2013)

Du hittar all den här användbara informationen i våra produkthållbarhetsdeklarationer.

Hitta mer information i våra produkthållbarhetsdeklarationer
industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man