Mer sten
0

Jorden producerar varje år 38.000 gånger mer sten än vi använder i stenullsproduktionen.

Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64 % återvunnet innehåll och varje undertaksskiva innehåller minst 29 % återvunnet innehåll bl.a. återvunnen stenull.

Återvinning av stenull
0

59.000 ton använd stenull samlades in från kunder för återvinning 2023.

En riklig naturlig råvara

Vulkanisk sten är en riklig naturresurs som gör den till ett mer hållbart val av byggmaterial. Varje år producerar jorden 38 000 gånger mer sten än vad vi använder i hela ROCKWOOL-Gruppen.

Basaltsten upptäcktes på Hawaii i början av 1800-talet och är en naturlig biprodukt av vulkanisk aktivitet, där stenar smälter och spinns till stenullsfibrer.

A tree growing inside a round staircase in an urban environment.

Akustiska undertak för cirkulär ekonomi

Minimering av det materiella fotavtrycket är nyckeln till ett hållbart sätt att leva, varför våra lösningar följer "minska, återanvänd och återvinn" filosofin inom cirkulär ekonomi.

Men det slutar inte där. Vi arbetar också ständigt för att förbättra vår förmåga att återvinna mer avfall från andra industrier än vi redan gör och bidra till att ta hand om de 1-2 miljarder ton byggavfall som varje år annars skulle hamna på soptippar.

Exploding Volcano

Återvinning 2.0

 

  • Vi återvinner avfall från andra industrier och ger avfallet ett nytt liv genom att skapa produkter med kommersiellt värde snarare än att bara skicka avfallet till deponi.
  • Vi använder inga knappa resurser som kunde använts av andra industrier.
  • Vi bidrar till den cirkulära ekonomin.

 

Läs mer om Rockfons återvinning
video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

Ansvarsfull affärsetik

Vi tycker det är viktigt med öppenhet och ansvarsfulla, etiska affärsmetoder. Vi är medlem i FN: s Global Compact och har ett ständigt engagemang för initiativet och dess principer.

Vår uppförandekod beskriver våra förväntningar på våra leverantörer. Vi förväntar oss att de följer nationella och lokala lagar och riktlinjer för sysselsättning, miljö, tillverkningsmetoder och mycket mer.

Illustrative image, industry, workers, factory, construction, tablet, hard hat, helmet, laughing

Säkerhet är vår viktigaste byggsten

Allt innehåll i våra akustiska undertak screenas regelbundet av bland annat BREEAM Norway A20-listan och REACH-kandidatlistan av en oberoende tredje part (Altox ltd).

Rockfonprodukter uppfyller godkännandelistan -bilaga XIV, restriktionslistan - bilaga XVII och kandidatlistan över ämnen som är mycket bekymrande (SVHC) (juni 2013).

industry, industrial, production line, process operator, hair net, food production, medical production, gloves, man