Diffus ventilation

När man vistas en längre tid i en lokal med dålig inomhusmiljö kan det leda till stress, minskad produktivitet och minskad kreativitet. Det finns därför goda skäl att ta problematiken på allvar för att säkerställa högre effektivitet och mindre stress.

Ökad trivsel

Inomhusmiljön har stor betydelse för vår allmänna hälsa. Den påverkar vår koncentration, stressnivå och produktivitet på arbetsplatsen.

Flera faktorer är viktiga när det gäller att skapa en bra inomhusmiljö, varav de viktigaste är ljud, ljus och luft. Med andra ord kan man säkerställa en bra inomhusmiljö om man ordnar:

Miljöer utan buller och störande eko
Rätt belysning för alla olika uppgifter.
Frisk luft med bra ventilation och rätt temperatur.
Som byggherrekonsulter vet vi att arkitekter uppskattar lösningar med diffus ventilation i nedpendlade undertak, eftersom de då kan projektera byggnaden med lägre våningshöjd och får färre synliga ventilationsdon.

Jürgen Nickel

Danmark
Dr.-Ing., Commissioning, INOMHUSMILJÖ OCH HÅLLBARHET

Den smarta lösningen

Rockfon Blanka och diffus ventilation passar perfekt i kontor, restauranger eller klassrum där ventilationslösningen inte ska ta upp hela takhöjden och där man vill ha både låg och hög luftväxling.

Här fungerar de akustiska undertaksskivorna som en stor ventilerande yta: den friska luften sipprar långsamt igenom hela ytan i det nedpendlade undertaket utan synliga ventilationsdon och säkerställer den luftväxling som krävs utan att orsaka vare sig buller eller drag.

Undertaket är en stor ventilerande yta

Det är viktigt att förstå att du genom att använda Rockfon Blanka undertakssystem för diffus ventilation till viss del reglerar temperaturen i rummet, eftersom den tillförda luften är kyld.

Det är dessutom möjligt, till skillnad från med traditionell ventilation, att använda den kalla utomhusluften under en större del av året utan förvärmning. Lösningen är både energibesparande och bättre för miljön.

20190916_RW-RF_ILLUS_000352

Obegränsade inredningsmöjligheter

Med Rockfons lösning för diffus ventilation reduceras antalet ventilationsdon och allt drag elimineras. Det betyder att du inte behöver ta hänsyn till ventilationen vid ev. ombyggnad på företaget eller vid organisatiionsförändringar där lokalerna ska användas till andra ändamål än de ursprungligt var avsedda för.

Du slipper även flytta enskilda arbetsstationer, eftersom allt drag elimineras vid användning av diffus ventilation.

Rockfon Blanka kombinerat med diffus ventilation ger dig den bästa ljudabsorptionen, den högsta ljusreflektionen och säkerställer ett optimalt flöde av frisk luft. Detta skapar ökad trivsel och en bättre arbetsmiljö.

Rockfon Blanka är en grundligt testad lösning för diffus ventilation som säkerställer:

En miljövänlig och ekonomiskt lönsam undertakslösning.
Frisk luft med rätt temperatur.
Reduktion av våningshöjden eller en högre takhöjd.
Förbättrar akustiken och minimerar buller.
Obegränsade inredningsmöjligheter utan problem med drag.

Rekommenderade produkter