Integritetspolicy

Inledning

ROCKWOOL AB ("ROCKWOOL") har förbundit sig att skydda din integritet. Skyddet av personuppgifter är viktigt för oss och vi behandlar endast personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddskrav, i synnerhet allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Därför har ROCKWOOL implementerat en uppsättning bindande företagsregler ("BCR") som innehåller dataskyddskrav som ROCKWOOL-koncernen ska följa över hela världen.

I samband med vår affärsverksamhet behandlar vi i vår egenskap av personuppgiftsansvarig personuppgifter om våra kunder, arbetssökande, leverantörer, användare av våra webbplatser och appar samt besökare och andra tredje parter enligt vad som beskrivs närmare i avsnitt. C.

Denna integritetspolicy informerar dig om vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi samlar in dem och för vilka ändamål vi kan använda dem. Dessutom får du information om dina rättigheter som registrerad.

Denna integritetspolicy tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan navigera till de specifika områden som anges nedan.

A. Personuppgiftsansvarig

B. Kontakt

C. Information om behandling av personuppgifter

D. Överföringar inom ROCKWOOL-koncernen

E. Utlämnande och överföring till tredje part

F. Säkerhet

G. Dina rättigheter som registrerad

H. Länkar till andra webbplatser

I. Ändringar i denna integritetspolicy

A. Personuppgiftsansvarig

ROCKWOOL AB

Kompanigatan 5
553 05 Jönköping
Sverige

E-post: dataprotection@rockwool.com
Organisationsnummer: 556347-9152

B. Kontakt

Om du har frågor om integritetspolicyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

T:: +46 365705200
E-post: dataprotection@rockwool.com

C. Information om behandling av personuppgifter

Vissa av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt och vissa personuppgifter kan du välja att ge frivilligt. Vi informerar dig alltid om vilka personuppgifter som är nödvändiga (t.ex. genom en asterix (*)) och konsekvenserna av att inte lämna uppgiften till oss. Om du inte lämnar uppgifterna på begäran kan det leda till att vi inte (helt) kan uppfylla din begäran. Nedan hittar du separata rubriker för typiska interaktioner som du kan ha med ROCKWOOL.

1. Kunder och potentiella kunder

Om du är kund hos ROCKWOOL eller anställd hos ett företag som är kund hos ROCKWOOL kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titlar och arbetsplats.

Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att kontakta dig som en del av den normala kundrelationen, för att tillhandahålla allmän kundservice och support (inklusive uppföljningsenkäter) och för att få kundinsikt och kunskap om hur våra produkter och tjänster används av våra kunder. Vår rättsliga grund för behandlingen är fullgörandet av ett avtal mellan dig och ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 b) och/eller vårt berättigade intresse av att säkerställa kundnöjdhet och förbättra våra produkter och tjänster, eller uppfyllandet av ett avtal mellan företaget du arbetar hos och ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 f).

Vi raderar dina personuppgifter när ovanstående ändamål med behandlingen har uppnåtts. Om dina personuppgifter ingår i bokföringsmaterial behandlar vi dock dina personuppgifter för att uppfylla tillämplig nationell bokföringslagstiftning (GDPR artikel 6.1 c).

ROCKWOOL kan behandla personuppgifter om potentiella nya kunder (leads), inklusive anställda med potentiella nya kunder. Ändamålet med behandlingen är att generera och hitta affärsleads. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att uppfylla detta ändamål (GDPR artikel 6.1 f). Dessa personuppgifter raderas eller anonymiseras när syftet med ovanstående behandling har uppnåtts.

2. Leverantörer

Om du är leverantör till ROCKWOOL eller anställd hos ett företag som är leverantör till ROCKWOOL, kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel och arbetsplats. Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att kontakta dig som en del av den ordinarie leverantörsrelationen. Vår rättsliga grund behandlingen är fullgörandet av ett avtal mellan dig och ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 b) och/eller vårt berättigade intresse av att uppfylla ett avtal mellan företaget du arbetar hos och ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 f).

Vi raderar dina personuppgifter när ovanstående ändamål med behandlingen har uppnåtts. Om dina personuppgifter ingår i bokföringsmaterial behandlar vi dock dina personuppgifter för att uppfylla tillämplig nationell bokföringslagstiftning (GDPR artikel 6.1 c).

3. ROCKWOOLs marknadsförings- och reklampraxis

a. Vilken information samlar vi in?

Spårning på appar och webbplatser

När du besöker våra webbplatser eller appar och har gett oss ditt specifika samtycke till alla eller vissa kategorier av personuppgifter samlar vi in information om dig och din användning genom användning av cookies, pixlar och liknande teknik. Detta inkluderar IP-adress, typ av webbläsare och enheter, webbsida som ledde dig till webbplatsen eller appen, söktermer i en sökmotor som leder dig till vår webbplats och användning och navigering av webbplatser och appar.

Syftet med behandlingen är att underlätta din användning av webbplatserna och apparna liksom våra tjänster och produkter och att ge dig anpassat innehåll och anpassade sökresultat. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att utveckla, utvärdera, marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster, inklusive våra webbplatser och appar (GDPR artikel 6.1 f). Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss för support, anmäler dig för marknadsföringsmaterial eller andra erbjudanden via formulär på våra webbplatser eller appar, samlar vi in den information du lämnar. För att hålla våra databaser uppdaterade och för att ge dig det mest relevanta innehållet kan vi kombinera de uppgifter du lämnar med de uppgifter vi får genom spårning av cookies, e-post, kundinformation och inloggningar. Dessutom kan vi kombinera dina uppgifter med uppgifter vi fått från tredje part. Till exempel får vi information om storlek och bransch för det företag du arbetar på (om du har angett företagets namn) från källor som omfattar bland annat professionella nätverksplatser och informationstjänster.

Ändamålet med behandlingen är att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla allmän service och support. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörandet av ett avtal mellan dig och ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 b) och/eller våra berättigade intressen i sådana syften (GDPR artikel 6.1 f). Vi lagrar personuppgifter som samlas in via kontaktformulär till dess att ändamålet med behandlingen enligt ovan har uppnåtts, såvida inte förfrågan gäller en affärsrelation. I så fall är det lagringstiderna för affärsrelationer som gäller. Se avsnitt C.1.

E-post

E-postmeddelanden som vi skickar till dig antingen i marknadsföringssyfte baserat på ditt samtycke eller i samband med evenemang som du har anmält dig till kan innehålla spårningsteknik som talar om för oss om du har tagit emot eller öppnat e-postmeddelandet eller klickat på en länk i e-postmeddelandet.

Vi behandlar dessa uppgifter med ändamålet att kunna leverera personanpassat innehåll. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att utveckla, utvärdera, marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster (GDPR artikel 6.1 f).

Konton

Om du skapar ett konto hos oss kan vi samla in profilinformation, inklusive namn, e-postadress, användarnamn och lösenord samt din profilaktivitet. Vi behandlar dessa uppgifter med ändamålet att kunna leverera våra tjänster på webbplatserna eller apparna till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal med dig (GDPR artikel 6.1 b) Personuppgifter som samlas in via profiler och konton raderas när ovanstående ändamål med behandlingen har uppnåtts, såvida inte profilen eller kontot gäller en affärsrelation. I så fall gäller lagringstiderna för affärsrelationer. Se avsnitt C.1.

b. Marknadsföring och onlinereklam

Allmänt

Vi kan komma att kontakta dig via olika marknadsförings- och reklamkanaler för att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang, relevanta guider och instruktioner, bransch- och ledarskapsuppdateringar och eventuella erbjudanden som kan vara relevanta för dig. Vi strävar efter att ge dig den mest relevanta informationen och basera den på de uppgifter vi har samlat in.

E-post och SMS

Om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadsföringsmaterial från oss antingen via ett formulär på vår webbplats eller efter att ha bekräftat det via ett dubbelt bekräftelsemeddelande kontaktar vi dig via e-post och/eller SMS. Vi skräddarsyr innehållet utifrån de uppgifter vi samlat in, t.ex. klick i e-post, besökta webbsidor, demografisk eller geografisk information osv.

Marknadsföringserbjudandena beskrivs för dig innan uppgifterna samlas in och det krävs att du ger ditt samtycke innan något marknadsföringsmaterial skickas till dig via e-post eller SMS. Om du inte längre vill få marknadsföringsinformation från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen via länken för avregistrering som finns i alla våra e-postmeddelanden.

Webbplats och appar

När du har samtyckt till marknadsföringscookies och använder våra webbplatser eller appar kan vi visa dig personanpassat innehåll baserat på de uppgifter vi har samlat in om dig och hur du har interagerat med oss. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

Onlineannonsering

ROCKWOOL annonserar online på många olika sätt. Detta inkluderar visning av tillägg på andra företags webbplatser, sökmotorer, i appar och på sociala medieplattformar som Facebook och LinkedIn. Vi använder cookies och liknande tekniker som samlas in av oss eller av tredje part, såsom Facebook-pixlar. På så sätt kan vi samla in ytterligare information för att mäta och förbättra effektiviteten i vår annonsering. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

4. Besökare på fysiska platser

Om du är besökare i ROCKWOOLs byggnader eller anläggningar kan vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titlar och arbetsplats. Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att identifiera och dokumentera besökarna för att upprätthålla säkerheten och säkerställa fysisk trygghet. Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt berättigade intresse av att trygga besökarnas säkerhet (GDPR artikel 6.1 f).

Vi raderar dina personuppgifter när ovanstående ändamål med behandlingen har uppnåtts. Vi kan dock komma att behandla dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig nationell lagstiftning (GDPR artikel 6.1 c).

5. Arbetssökande

Om du söker arbete hos ROCKWOOL behandlar vi följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer
  • Färdigheter, utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet
  • Bedömningsresultat som gjorts som en del av rekryteringsprocessen

Vi behandlar dessa uppgifter för att bedöma om vi vill erbjuda dig en tjänst hos ROCKWOOL (GDPR artikel 6.1 b).

I inledningsskedet av rekryteringen samlar vi inte in känsliga personuppgifter. Vi kan dock samla in sådana uppgifter i ett senare skede av rekryteringsprocessen, men endast om de är relevanta för den tjänst du har sökt eller om lokal lagstiftning kräver detta. I så fall kommer vi att be om ditt samtycke till att samla in och behandla uppgifterna (GDPR artikel 6.1 a och 9.2 a).

Vi lagrar dina personuppgifter tills ovanstående ändamål med behandlingen har uppnåtts, såvida du inte har gett ditt samtycke till en längre lagringsperiod. Under denna period kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Se avsnitt G.7.

D. Överföringar inom ROCKWOOL-koncernen

Personuppgifter som samlas in kan överföras internationellt mellan enheter inom ROCKWOOL-koncernen för de ändamål som de samlades in, förutsatt att sådan överföring inte är förbjuden eller begränsad enligt lag.

När det gäller ROCKWOOL-enheter som har sitt säte i länder utanför EU/EES som inte anses vara ett säkert tredjeland (dvs. inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå) utgör ROCKWOOL Binding Corporate Rules den lagliga grunden för överföringeen av dina personuppgifter.

En översikt över ROCKWOOL-koncernen finns på https://www.ROCKWOOL.com/group/privacy-Statement/ROCKWOOL-group-companies/.

E. Utlämnande och överföring till tredje part

Utlämnande och/eller överföring av dina personuppgifter till tredje part (dvs. enheter utanför ROCKWOOL-koncernen) hålls till ett minimum och förutsätter en adekvat dataskyddsnivå. Vi kan lämna ut eller överföra personuppgifter till tredje part i följande fall:

  • För att tillhandahålla tjänster för vår räkning, t.ex. värdtjänster, IT-support, marknadsföringstjänster eller administrativa tjänster. Dessa tredje parter som fungerar som personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och enligt ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal.
  • För att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
  • Om du i förväg har gett ditt samtycke till att personuppgifter lämnas ut till tredje part.
  • I händelse av sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttrande av hela eller någon del av ROCKWOOLs tillgångar eller aktier (inklusive utan begränsning i samband med insolvensförfarande eller liknande).
  • Enligt vår cookiepolicy.

Om mottagaren av personuppgifterna finns i ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå, överför vi inte dina personuppgifter förrän mottagaren har undertecknat ett skriftligt överföringsavtal baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler

F. Säkerhet

ROCKWOOL förbinder sig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och webbplatsen har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och/eller ändring av personuppgifter som står under vår kontroll.

G. Dina rättigheter som registrerad

1. Rätt till åtkomst

Som registrerad har du rätt att få bekräftelse på huruvida ROCKWOOL behandlar dina personuppgifter eller inte. I så fall har du rätt att få tillgång till de personuppgifter och de uppgifter som anges i GDPR artikel 15.1, om än med vissa lagstadgade undantag.

2. Rätt till rättelse

Som registrerad har du rätt till rättelse enligt GDPR artikel 16. Det innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

3. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Som registrerad har du rätt att radera dina personuppgifter ("rätten att bli bortglömd") och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål när något av skälen som anges i GDPR artikel 17.1 gäller.

Så kan t.ex. vara fallet om personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades (GDPR artikel 17.1 a).

Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig av något av de skäl som anges i GDPR artikel 17.3. Så kan t.ex. vara fallet om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (GDPR artikel 17.3 b och e).

4. Rätt till begränsning

Som registrerad har du rätt till begränsning av behandling om något av villkoren i GDPR artikel 18.1 gäller. Så kan t.ex. vara fallet om du bestrider personuppgifternas riktighet. I dessa fall varar begränsningen av behandlingen under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera att personuppgifterna är korrekta (GDPR artikel 18.1 a). Begränsning innebär att lagrade personuppgifter markeras med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden (GDPR artikel 4.3).

5. Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet. Det innebär att du i allmänhet har rätt att få ut dina personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta,, om behandlingen baseras på ett samtycke i enlighet med GDPR artikel 6.1 a eller 9.2 a eller på ett avtal i enlighet med GDPR artikel 6.1 b och behandlingen utförs automatiskt (GDPR artikel 20.1). När du utövar din rätt till dataportabilitet har du också rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt (GDPR artikel 20.2).

6. Rätt att göra invändningar

Som registrerad har du rätt att göra invändningar i enlighet med GDPR artikel 21. Senast i vår första kommunikation med dig informerar vi dig uttryckligen om denna rättighet. När dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Se avsnitt C.3. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

7. Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte legitimiteten av den behandling som skett baserat på ditt samtycke före återkallandet. Vi kommer att informera dig om detta innan du ger ditt samtycke. Som en följd av att du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan uppfylla dina önskemål eller tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du återkallar ditt samtycke upphör vi att behandla dina personuppgifter, såvida inte fortsatt behandling eller lagring är tillåten eller krävs enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning eller andra tillämpliga lagar och förordningar.

8. Rätt att inge klagomål

Klagomål till ROCKWOOL

Om du har några klagomål på hur ROCKWOOL behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss när som helst på dataprotection@ROCKWOOL.com.

Vi granskar och bedömer ditt klagomål och vid behov kan vi kontakta dig för att få mer information. Vi bekräftar alltid att vi mottagit ditt klagomål eller din invändning inom fem (5) arbetsdagar.

Vi strävar efter att behandla alla klagomål eller invändningar inom en (1) månad. Om det inte är möjligt att fatta beslut inom en (1) månad informerar vi dig om skälen till förseningen och om när beslutet kan förväntas komma (högst 6 (sex) månader från mottagandet).

Klagomål till behörig tillsynsmyndighet

När som helst, före, under eller efter klagomålsprocessen som beskrivs ovan, kan du också framföra ett klagomål som omfattas av GDPR artikel 77 till den tillsynsmyndighet som ansvarar för ROCKWOOL:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652

Email: datainspektionen@datainspektionen.se

H. Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. ROCKWOOL ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för dessa företags praxis för insamling av personuppgifter. När du besöker tredje parts webbplatser bör du läsa ägarnas policyer om skydd av personuppgifter och andra relevanta policyer.

I. Ändringar i denna integritetspolicy

På grund av den tekniska utvecklingen och/eller ändringar av juridiska krav förbehåller vi oss rätten att justera denna integritetspolicy. I den utsträckning som ändringarna i integritetspolicyn anses vara väsentliga och väsentliga kommer du att informeras om detta på vår webbplats. En uppdaterad version av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig på www.rockwool.com/group/privacy-statement.