Färger och framtidstro präglar Ebbepark i Linköping

Mitt i Linköping håller en helt ny och unik plats på att ta form - Ebbepark. Området som innebär en helt ny typ av innerstadsmiljö med fokus på hållbarhet, trivsel och innovativa lösningar, består av fyra kvarter med bland annat företagslokaler, caféer, bostäder och träningslokaler. Den 8 september invigdes delen som kallas Spektrum, som med sina 6 våningar, kontor, lounge och coworking utgör ett nav för områdets näringsliv. Rockfon har levererat sinnrika och flexibla akustiklösningar som i samklang med de arkitektoniska ambitionerna har resulterat i ljusa lokaler där färgerna skapar stämning.

Staden sjuder av liv

Linköping är en stad som sjuder av liv, vilket befästs av Ebbepark där samtid och framtid strålar samman och erbjuder både företag och privatpersoner möjligheter att utvecklas och arbeta i en dynamisk miljö. Nyinvigda Spektrum är skapad för att stimulera till interaktion och därför har det varit viktigt att kunna lyfta inomhusmiljön genom innovativa val och lösningar. Rockfon har bland annat levererat Rockfon System Eclipse Island som är en ramlös akustisk undertakslösning i flera geometriska former. Hanna Ransjö på Winell & Jern Arkitekter som är ansvarig för projektet berättar om fördelarna:

- Det har fungerat väldigt bra att arbeta med akustiköar och det har gett oss stor frihet när vi har utformat lokalerna. En av de största fördelarna har varit att vi har kunnat välja fritt mellan olika NSC-kulörer vilket har gjort det lätt att kombinera undertakslösningen med andra material och kulörer.

Valet av färger har inte varit någon tillfällighet utan är en naturlig följd av visionen för platsen:

- Under processen har vi haft olika ledord för de olika delarna, både för att skapa miljöer som tjänar sitt ändamål och även för att de ska bli lättare för dem som är här att orientera sig. Till exempel Care Nature, där vi har valt grönt undertak från Rockfon och platser för Inspire, Combine och Make där vi har arbetat mer med kontraster.

Många möjligheter och få begränsningar

Kim Eklöf som är projektkonsulent hos Rockfon lägger vikt vid att kunden ska få det de vill ha och kunna vara trogna sin vision, vilket innebär både tillgänglighet och flexibilitet:

- Vi har stort fokus på att möta kundens behov och vara lyhörda för deras önskningar. Man har varit väldigt inriktade på färger i Ebbepark, som är en plats där kreativiteten ska flöda och vi har levererat 9 olika NSC kulörer. Dessutom kan vi ta fram helt specifika nyanser och färger om så önskas. Om kunden inte har en tydlig vision av exakt vad de vill ha på färg- och formfronten kan man få rådgivning hos Rockfon.

- Man kan få råd direkt från våra säljkonsulenter eller från kundtjänst som är väldigt kunniga. Vår tekniska chef som är väldigt nära marknaden står också gärna till tjänst, avslutar Kim Eklöf.

Ebbepark, Spektrum

Fridtunagatan 24
582 12, Linköping
Sweden

Vi har stort fokus på att möta kundens behov och var lyhörda för deras önskningar.

Kim Eklöf

Projektkonsulent Rockfon

Ebbepark, Spektrum

Land:Linköping, Sverige
Arkitekt:Winell & Jern Arkitekter, Hanna Ransjö
Undertaksentreprenör:LEAB AB
Fotograf:Ola Österling
Produkter:Rockfon Blanka®, Rockfon® Eclipse, Rockfon® Eclipse Colour
Kant:A, E15
Modulstorlek:600 x 600, 1200 x 1200, 1800 x 1200

Relaterade fallstudier