01

Hälsa, säkerhet och välbefinnande inomhus

Förbättrad livskvalitet

Människor vill självklart leva i en hälsosam miljö. Inomhusmiljön är lika viktig som förhållandena utomhus: temperatur, luftkvalitet och akustik bidrar alla till att skapa ett gynnsamt liv inomhus.

02

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Hållbara produkter

I en cirkulär ekonomi ska produkterna användas så länge som möjligt – och i så stor utsträckning som möjligt återanvändas när de nått slutet på sin livscykel. Vi tillhandahåller långlivade akustiska undertakslösningar som kan återvinnas hur många gånger som helst.

03

Urbanisering

Urbaniseringen medför många utmaningar för människornas allmänna hälsa.

Fortsatt befolkningstillväxt och urbanisering förväntas öka världens urbana befolkning med 2,5 miljarder till år 2050, vilket sätter press på den moderna livsstilen.

04

Energieffektivitet

Bostäder och kommersiella byggnader står för nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen.

ROCKWOOL Groups ambition är att vara den globala ledaren inom energieffektiva isoleringslösningar för byggnader och industri. Läs mer om hur ROCKWOOL Group kan bidra till att nå bättre energieffektivitet på ROCKWOOL Groups hemsida.

Frigör den naturliga kraften hos sten för att berika det moderna livet
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
... tillgodoser dagens behov utan att kompromissa med planetens framtid ...

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group

Vårt syfte

Vi har åtagit oss att ge alla möjlighet att ta sig an det moderna livets utmaningar. Genom att använda en av världens rikligaste naturresurser - sten, kan man göra ett bestående avtryck över generationerna.

Från klassrum till arenor, från landsbygd till landmärken behöver människor utrymme. Inte bara för att drömma stort utan för att göra drömmarna till verklighet och bidra till att världen blir lite bättre för alla.

Detta åtagande är hugget i sten.

People indoor living room
Grandfather help his child with drawing. Home, indoor, learning, people, improving people's lives, children, crayons, learning

Varför akustiska lösningar i stenull

Part of the ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Groups produkter är mångsidiga och bidrar alla till att skapa en cirkulär ekonomi, förbättra resurseffektiviteten och gynna säkerheten, hälsan och välbefinnandet hos dem som tillverkar och använder våra produkter. Besök våra systervarumärken för att lära dig hur också de arbetar för att släppa stenens kraft fri, eller läs vår berättelse på  the ROCKWOOL Groups hemsida.