Återvunnet innehåll
0

Våra produkter innehåller upp till 64 % återvunnet innehåll och varje undertaksskiva innehåller minst 29 % återvunnet innehåll bl.a. återvunnen stenull.

Återvunnen stenull
0

68 000 ton använd stenull samlades in från kunder för återvinning 2022.

Välj cirkulärt

Inom ROCKWOOL-Gruppen är vi fast beslutna att stödja övergången till en cirkulär ekonomi. ROCKWOOL-produkter är cirkulära till sin natur, så de passar perfekt i en ekonomi där produkterna är gjorda av naturliga och rikligt förekommande material, designade för bättre och mer hållbar användning och kan återvinnas i oändlighet. 

Genom att använda vårt återvinningssystem bidrar du till en bättre framtid genom att sänka den primära materialförbrukningen och minska avfallet som går till deponi och på byggplatser.

Recycling, Germany, factory, Linie 9, excavator

Samarbete med återvinningsföretag

Vi tror att alla ska göra det de är bäst på. Därför har vi  utvecklat en process ihop med professionella  återvinningsföretag. Kortfattat innebär det att det är återvinningsföretagen som sköter processen med att ställa ut container, utbilda personal på plats, samla in material när containern är full, kontrollera, sortera och administrera processen. När en lastbil kan fyllas med kontrollerat material skickas det till vår fabrik och går in i produktionen igen. Statistiken till projektet kommer direkt från återvinningsföretaget.

Läs mer om processen här

 

Recycle, sustainability, energy efficiency