Buller stör
0

av studenterna svarade ”hög ljudnivå” på frågan om vad som var mest störande för deras utbildningsresultat.*

Skador på rösten
0

av lärarna drabbas av permanenta röstskador för att de måste göra sig hörda i en bullrig miljö.**

Källor
Sämre provresultat
0

mindre på nationella prov är resultatet för unga elever för varje 10 dB som ljudnivån höjs över 41 dB.***

Fallstudier