Visste du att ...?

Välkonstruerade och välbyggda hus bidrar till god hälsa, skapar bekväma omgivningar och förbättrar våra möjligheter att koncentrera oss och utföra viktiga uppgifter.  Byggnader påverkar människors välbefinnande. Människans levnadsstandard kan bl. a. bero på hur effektivt en byggnad hjälper dess användare och hur effektivt den upprätthåller en optimerad inomhusmiljö. 

Varför akustiska lösningar i stenull

Andra teman för vårt sätt att tänka

Part of the ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Groups produkter är mångsidiga och bidrar alla till att skapa en cirkulär ekonomi, förbättra resurseffektiviteten och gynna säkerheten, hälsan och välbefinnandet hos dem som tillverkar och använder våra produkter. Besök våra systervarumärken för att lära dig hur också de arbetar för att släppa stenens kraft fri, eller läs vår berättelse på  the ROCKWOOL Groups hemsida.