Alan Davies berättar hur man blir WELL-ackrediterad (WELL AP)

13 november 2020

Välbefinnande finns i allt vi gör. Alan Davies i vårt team i Storbrittannien har blivit WELL-ackrediterad fackman och rekommenderar varmt att göra ackrediteringen.

WELL-ackrediterad

WELL-ackrediterad kontorsbyggnad

Kan du berätta om WELL-ackrediteringen?

Design- och konstruktionssektorn har gjort stora framsteg när det gäller att göra byggnader mer hållbara genom att följa vissa miljöklassificeringssystem som LEED och BREEAM. Men inom dessa ramar finns det bara ett litet avsnitt som fokuserar på människors hälsa.

Mycket forskning har nyligen gjorts om hur byggnader påverkar människors hälsa och WELL-certifieringenssystemet har skapats för att fylla detta gap. Det kompletterar miljöbedömnings-systemen och ger ett bredare tillvägagångssätt för välbefinnande och gör det möjligt för arkitekter och designers att lägga mer fokus på byggnadens användare i sina projekt.

COVID har gett en extra laddning till begreppet välbefinnande; välbefinnande och hållbarhet kommer att bli viktiga prioriteringar i A & D-världen under de kommande åren.

Berätta lite mer om processen? Vilka begrepp ingick som du tyckte var särskilt användbara för projekt med undertak?

Ackrediteringen är en undersökningsprocess där sju olika begrepp ingår: luft, ljus, komfort, sinne, vatten, näring och kondition. De viktigaste begreppen som var relavanta för undertak var: luft, ljus, komfort och sinne.

Luft - här är fokus luftkvalitet och metoder som att minska VOC (flyktiga organiska föreningar) inom de utrymmen som är används. Med andra ord, se till att vi inte använder skadliga ämnen i byggnaden. nedpendlade undertak kan hjälpa till i detta område tack vare de låga utsläppsstandarder de följer, t.ex. M1-emissionsklass för byggmaterial.

Ljus - här är fokus ljuskvalitet och bländning. Att se till att vi får rätt mängd ljus in i rummet genom att använda de olika ytorna, till exempel innertaket med en LRV på 80 % eller mer, för att nå en punkt där vi är bekväma och där man inte stör dygnsrytmen i onödan . Nedpendlade undertak kan användas för att uppnå fantastiska resultat här samtidigt som energi-kostnaderna minskas genom att man minskar den mängd artificiell belysning som krävs i ett utrymme.

Komfort - detta begrepp är särskilt relevant för oss här på Rockfon. Som undertakstillverkare tenderar vi att fokusera på akustik och detta faller vanligtvis inom komfortbegreppet som tittar på internt genererat ljud, akustisk planering, efterklangstider, ljudmaskering, ljudreducerande ytor och alla områden som har att göra med utrymmets ljudregering.

Sinne - detta begrepp syftar till att förbättra användarnas mentala hälsa genom att få dem att känna sig välkomna i utrymmena. Akustiska undertak kan hjälpa till att få rätt förutsättningar och optimeringar i sinnesfunktionen genom att bidra till att skapa lugna fridfulla utrymmen som bistår med integritet. Sinnet är också fokuserat på att föra in utomhusmiljön och göra oss mer i samklang med naturen. Ett exempel på hur detta kan göras är att använda öar formade som löv för att få in naturformade element i olika utrymmen. Akustik är en aspekt som omfattas av de enkäter som krävs för just den här funktionen.

Var studien verkligen intressant och relevant?

Ja det var det. De gick verkligen på djupet med hur dessa funktioner är applicerbara i en byggnads utformning. Så för mig, som har ett stort intresse för välbefinnande och hållbarhet, var det ett logiskt nästa steg för att få dessa insikter för de specifikationer jag jobbar med. Det gav specifik information och råd om de förutsättningar som måste uppfyllas för att få WELL-certifiering på en byggnad. Plus att det gick in i olika optimeringar som kan införlivas så att du kan gå upp från silver till guld eller platina ackreditering.

Var det något mer av programmet som var användbart?

Jag gillar hur det gav mig en bred förståelse för byggnadsmiljön. Det förstärkte också det faktum att akustikundertak (och väggabsorbenter) kan så mycket mer. Det är också tydligt att WELL växer i betydelse eftersom det finns 685 miljoner kvadratmeter utrymmen som antingen är certifierat eller väntar på att bli det.

Om någon har några frågor, hur kan de nå dig?

Man kan lägga till mig på LinkedIn.